S.Ü. Vet. Fakültesi 1. Sınıf 2. Dönem Ortalaması Hesaplama


Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1. Sınıf 2. Dönem Ortalama HesaplamaAnatomi 2 :
Histoloji :
Fizyoloji :
Biyokimya :
Biyoistatistik :
Seçmeli :
İngilizce :
İnkılap :
Edebiyat :