ALIŞTIRMA : DÖNGÜLER (FOR,WHILE,DO WHILE)

SORULAR

Soru 1 : Faktöriyel hesaplama programı yapınız.

Soru 2 : 1 ile 100 arasındaki asal sayıları yazdırınız.

Soru 3 : 1 den 250 e kadar olan sayılarda 5 e tam bölünen,7 ye tam bölünmeyen sayıları yazan ve bunların toplamının sonucunu veren program yazınız.

Soru 4 : 3 Basamaklı, basamakların küpleri toplamı kendisine eşit olan sayılara Armstrong sayı denir.Bunları ekrana yazdırın.

CEVAPLAR

Soru 1 : 

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int x,y,z,i;


cout<<"Sayi :";
cin>>x;

y=1;
for(i=1;i<=x;++i){	//for dongusu ile faktoriyel
	y=y*i;

}

y=1;
i=1;
while(i<4){     //while ile faktöriyel
	i++;
	y=y*i;
	
}
	cout<<y<<endl; // Hangisini kullanırsanız altına bunu yazın //canmose.org


		//CANMOSE.ORG
system("PAUSE");
return 0;	

	
}

Soru 2 : 

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int x,y,z,i;


for(i=1;i<100;i++){	
y=1;
	for(x=2;x<i;x++){
		if(i%x==0){y++;
		}
		//CANMOSE.ORG a Aittir.Alıntı Halinde bu yazıyı silmeyiniz.
		
	}
if(y==1){cout<<"Asal Sayi :"<<i<<endl;
}

}
      
		//CANMOSE.ORG
system("PAUSE");
return 0;	

	
}

Soru 3 :

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int x,y,z,i;

y=0;
for(i=1;i<250;i++){	
if(i%5==0&&i%7!=0){
cout<<i<<endl;
y=y+i;
}

}

cout<<"Toplami :"<<y<<endl;		//CANMOSE.ORG
system("PAUSE");
return 0;	

	
}

İstek olursa soru 4 üde yazarım daha sonradan…

Facebook Yorumlar

Yorum

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir