C++ Test Soru Ve Cevapları

 

1.)Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

#include<iostream> 
using namespace std; 
int main(){ int i,j,x=3,dizi[3]={3,9,1};
 for(i=0;i<3;i++){ if(x==dizi[i]){ j=i; } }

 cout<<j; system("pause"); return 0; }

 

For döngüsü 0 , 1 , 2 yi döndürüyor bunlarda dizinin o sayıdaki elamanlarının 3 e eşit olduğunda j ye eşit olmasını sağlıyor.dizi[0]= 3 olduğunda eşit oluyor ondada i = 0 olduğundan j de 0 oluyor ve çıktı 0 oluyor.

2.) Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı ne

olur?

#include<iostream>
using namespace std; 
int main(){ int a=3,i,j,dizi[2][2]={{-1,2},{1,4}};
 for(i=0;i<2;i++){ for(j=0;j<2;j++){ a=a*dizi[i][j]; } }
 cout<<a; system("pause"); return 0; }

 

a nın başlangıç değeri 3 le başlıyor ve dizinin tüm elamanlarıyla çarptırıyor işlem sırası a=3*(-1) a=(-3)*2 a=(-6)*1 a=(-6)*4 şeklinde gider ve a değeri enson -24 olarak çıktı -24 olur..

3.)Aşağıdaki program dizideki çift sayıların sayısını bulmaktadır. Eksik olan program parçasını verilen değişkenlere göre tamamlayınız.

#include<iostream> 
using namespace std;
 int main(){
 int fin=0,(1),dizi[4]={2,5,6,1}; for(i=0;i<4;i++){ if( (2) ){ (3); } } 
cout<<(4); 
system("pause"); return 0; }

 

1) i 2 ) dizi[i]%2=0 3) fin++; 4) fin

4.)sor4 sor4cevap

Bu soruları cevapladım ve paylaşmak istedim.

Facebook Yorumlar

Yorum

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir